Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
ALDER

   Her şeyin küreselleştiği ve ticari bir boyut kazandığı günümüzde. Kendi kaderleriyle baş başa kalan köyler ve köylüler de çare arama dürtüsüyle daha büyük yerleşim alanlarına gidip emek yoğunluklu çabalarla yaşam mücadelesi vermeye başladılar. Artık köyde var olan sıcak insan ilişkileri, yakın akrabalık bağları ve imece türü dayanışmalar bile yerini yavaş yavaş bireyselliğe bıraktı. Öte yandan da teknolojinin hızlı baş döndürücü gelişiminin bir sonucu olarak iletişim çok daha hızlı ve kolay sağlanır bir olgu haline geldi.

   Böylesi bir ortamda bir araya gelen bir grup insan 16 Mayıs 2007 tarihinde Sinop Alasökü Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (ALDER)’ ni  İstanbul Esenler de kurulmuştur. Derneğimiz dağınık halde bulunan Alasökülüleri bir araya getirmek; onlar arasında iletişimi sağlamak ve köyümüze ait kültürel değerleri korumak amaçlıyla kurulmuştur. Kültürümüzün önemli parçası olan dayanışmayı sağlamaktır. Bu amaçla çeşitli projeler hayata geçirmek çabasında olacaktır. Bize ait ne varsa araştırıp bulmak ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak için her türlü etkenliği gerçekleştirmek amacındayız.

 

1

1