Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
Karadeniz Çölyak Hastaları İçin Kanun Teklifi
Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz; glüten içeren tahıl ürünlerini ve her besin kaynağını rahatlıkla tüketemeyen Çölyak hastalarının yaşadığı sorunların giderilmesi hazırlamış olduğu kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu.

 

19 Şubat 2019 Salı, 14:00

 

Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz; glüten içeren tahıl ürünlerini ve her besin kaynağını rahatlıkla tüketemeyen Çölyak hastalarının yaşadığı sorunların giderilmesi hazırlamış olduğu kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu.

 

Yaşamları boyunca glütensiz gıdalarla beslenmenin yanı sıra birçok ürünü sınırlı tüketmek zorunda olan Çölyak hastalarının tüketebildikleri ürünleri temin etme ve satın alma konusunda yaşadıkları zorlukları meclis gündemine taşıyan CHP’li Karadeniz, Çölyak hastalarının yaşadığı sıkıntılara karşı çözüm önerilerini içeren bir kanun teklifi hazırladı.

 

Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz tarafından TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifinde her yıl alınması gereken heyet raporlarının yenilenme zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve sosyal yardımların arttırılması, çölyak hastalarının tüketmek zorunda oldukları glütensiz ürünlerin KDV oranlarının %1 oranına indirilmesi ve aynı zamanda ithal olan bu ürünlerin vergi muafiyeti uygulamasıyla fiyatlarının vatandaşların alım gücüne uygun sınırlara çekilmesini öngören değişikliklere yer verilmiştir. Aynı zamana glütensiz gıda üretiminin yaygınlaşması, ucuz ve daha ulaşılabilir standartlara getirilmesi için glütensiz gıda üretim faaliyetleri için yatırım destek ve teşviklerin arttırılması da teklifte sunulan maddeler arasındadır.

 

Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz tarafından TBMM başkanlığına sunulan yaklaşık 700000 civarında vatandaşın faydalanması ön görülen kanun teklifi;

 

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“EK MADDE 12- Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile Çölyak hastası olduklarını belgelendirenlere Sağlık Bakanlığınca çıkarılan “Çölyak Hastası Kimlik Kartı” verilir ve bu kişiler, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca müştereken kurulacak merkezî kayıt sistemine kaydedilir.

 

Merkezî kayıt sistemine kayıtlı Çölyak Hastası Kimlik Kartı sahiplerinden, bu Kanun ile diğer mevzuat hükümlerinden kaynaklanan hak ve olanaklardan yararlanmaları için ayrıca sağlık kurulu raporu talep edilmez.

 

Merkezî kayıt sistemine kayıtlı Çölyak Hastası Kimlik Kartı sahiplerine, (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sosyal yardım yapılır.”

 

MADDE 2- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Çölyak hastalarının sağlık durumlarına bağlı gerekçelerle kullanmak zorunda oldukları ürünlerin teslimine ilişkin işlemlerde katma değer vergisi oranı %1’den yüksek olamaz.”

 

MADDE 3- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“EK MADDE 1- Çölyak hastalarının sağlık durumlarına bağlı gerekçelerle kullanmak zorunda oldukları ürünler ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaz ve bunlar hakkında ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanır.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

 

MADDE 4- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşviklerden, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihini izleyen beş yıl süreyle, bu maddelerdeki tarih kısıtlamaları ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına ilişkin kısıtlar dikkat alınmaksızın, glütensiz gıda ürünleri üretim faaliyetinde bulunan işletmeler de yararlandırılır.”

 

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak: haber57.com.tr

BİLGİLER
tarafından 19 Şubat 2019 - 14:14 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 25 views kez Okunmuştur.
PAYLAŞ
1
Yorum yapın

Yorum yapma kapalı.


1