Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
MAHALLELER

KÖYİÇİ (MERKEZ) MAHALLESİ

 

 

   Köyiçi mahallesi köyümüzün merkez mahallesidir. Yüzölçümü ve nüfusu hakkında şu an elimizde bir bilgi mevcut değildir. Mahallemiz de evlerin bulunduğu kısım düz bir arazi yapısına sahip olmasına karşı tarım için kullanılan arazi ise engebeli olup; büyük çaplı tarım yapmaya elverişli değildir. Mahallemizde zamanında tüm köyle birlikte çevre köylere hizmet vermek üzere üç derslikli olarak inşa edilmiş bir okul mevcuttur. Okulun bahçesi meyve ağaçları ile çevrilidir.  Okulumuz bugün yeterli öğrenci olmamasından ötürü kapalı ve atıl durumdadır. Az sayıda öğrenci ise yatılı olarak merkezi okullara gönderilmektedir. Okulun 1989 yılında kapanmasının ardından geçen sürede zamanın yıpratıcı etkisine dayanamamış yer yer yıkılmaya başlamışken Derneğimizin çabalarıyla yeniden restore edilerek köyümüze hediye edilmiştir.

   Öte yandan 1964 yılında yapılmış bir cami vardır. Köyde 40 civarında hane mevcut olup bunların büyük çoğunluğu Karadeniz’e özgü ahşap 2 katlı evlerdir. Büyük çoğunluğu köyden dışarıya göç sebebiyle boş olup yaz aylarında gurbetçilerimizin dönmesiyle kullanılır hale gelmektedir. Mahallemiz ortasından geçen asfalt yol il merkezi ve diğer köylerle bağlantıyı sağlamaktadır.

   Merkez mahallede birden çok sülale bulunmaktadır. Bunlar Kurtoğulları, Kartoğulları, Kürklügil ve Sağırlar, Dobaklar, Katipoğulları, Biraderler ve Bekir Efendi sülaleleridir.

 

ÇOROĞLU MAHALLESİ

 

 

   Çoroğlu mahallesi köyümüzün güney kısmında yeralmaktadır. Yüzölçüsü ve nüfus yoğunluğu olarak merkez köyden sonra ikinci sırada gelir. Köyümüzün adının nereden geldiği bilinmemesine karşılık bu mahallemizin isminin nereden geldiği bilinmektedir. Çoroğlu ismi kırsal bölgelerde yaygın olan ve genellikle hayvanlarda görülen “Çon Hastalığı’nın” zamanla Çoroğluna dönüşmesinden gelmektedir. Bu mahallemiz insanlarının hayvanlarında ortaya çıkan bu çon hastalığı bu mahallenin adı çonoğlu olarak anılmış ve zamanla Çoroğluna dönüşmüştür. Çoroğlu mahallemiz mensuplarının en büyük kısmını çorak sülalesi oluşturur. Onlardan sonra Eylenceoğulları olarak bilinen ve soyadı kanunu ile eylen soyadını alan diğer sülale gelir. Bu sülaleden insanlar merkez mahallede vardır. Hatta Sinop genelinde akrabaları oldukları bilinmektedir. Zamanında çok sözü geçen bir sülale oldukları anlatılır. Çoroğlu mahallesinde bir diğer sülalede Beyoğlu olarak bilinen ve sonradan göç ederek buraya yerleşen sülaledir. Adı gibi bu sülale zamanında bey mensubu bulunan bir sülaledir. Ayrıca Yanaşmalar olarak bilinen bir sülale de bu köyde yaşamaktadır. Merkez mahallenin aksine Çoroğlu yakın tarihte kurulduğu bilinmektedir. Bu da bize geçmişle ilgili pek çok bilgiye ulaşmamızı sağlamaktadır. Çoroğlu mahallesi ile Göllü ve Avdan Köyleri arasından geçen Kabalı Çayı güney deki köy sınırlarını belirler. Geçmişte bu çay üzerinden iç kesimlere ulaşan bir kervan yolunun olduğu bilinmektedir. Bu kervan yolundan kalma kervancıların konakladığı tarihi konakların ve pınarların olduğu söylenmektedir. Bunlardan günümüze bir konak birkaç pınar bulunmaktadır. Bu pınarlardan bir tanesi köy çamaşırhanesi olarak yakın zamana kadar kullanılmaktaydı. Bizlere tarihsel konularda; Köyümüz, Çoroğlu Mahallesi ve genel de Sinop’ a ilişkin her türlü konuda büyük katkı sunan Hüseyin EYLEN’e ayrıca teşekkürü borç biliyorum.

   Çoroğlu mahallesinde 1972 yılında yapılmış bir adet cami bulunmaktadır. Tarımda kullanılan tarlaları diğer mahallelere göre nispeten düzdür. Köy muhtarımız bu mahallemizde ikamet etmektedir. 

 

KANTAROĞLU MAHALLESİ

 

   Kantaroğlu mahallesi; resmi olarak kayıtlarda geçen ancak günümüzde sadece bir evin ayakta kaldığı; bunun dışında güney sınırımızı belirleyen Kabalı Çayı içerisinde bulunan tarihi han bu mahallemiz içerisindedir. Bu mahallemiz yüz ölçüm olarak en küçük mahalledir. Bu han ve bir ev dışında bu mahallede başka bir yapı mevcut değildir.  Bu mahallemiz mensuplarının tamamı dışarıya göç etmişlerdir. Köyümüzle hiçbir bağlantısı kalmamış bir mahalledir. Kantaroğlu mahallesi mensuplarının burayı terk etmelerinin en büyük nedeni çok küçük bir toprak parçası üzerinde kurulu olması ve tarımın yoğun şekilde yapıldığı dönemde; ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak yetersiz toprak parçasına sıkışmış olmalarıdır. Bu mahallemiz mensuplarıyla henüz bir iletişim sağlayabilmiş değiliz. Kantaroğlu mahallesi Çoroğlu mahallesi gibi Kabalı Çayı boyunda kurulmuş olup Avdan Köyü ile bu çay tarafından güney sınırlarımızı belirler. Bu mahallemiz mensuplarından hiç kimseye ulaşamamış olmamızdan kaynaklı hakkın da ki bilgilerimiz bunlarla sınırlı umarım mahallemiz mesupları derneğimiz ile iletişim kurarda bizde bu eksiklerimizi giderebiliriz.

 

KÖSELİ MAHALLESİ

 

 

   Merkez Mahalle’nin batısında yer alır. Merkez mahalleye stabilize bir yolla bağlanmaktadır. Köyümüzün batı ve kuzeybatı sınırları bu mahalle ile belirlenmektedir. Yemişen Türbe bu mahallenin sınırları içerisinde kalmaktadır. Mahallede Çavdar, Emeksiz, Gön, Merci, Demir ve Kara soyadları vardır. Mahallenin isminin nereden geldiği hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Mahallede geçmiş dönemlerde buğday, mısır, arpa ve yulaf gibi tarımsal üretimin yanında çeşitli sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Karapınar Köyüne bağlı diğer Köseli Mahallesi; mahallenin ortasından geçen yol ile ayrılır. Bu mahallemizde şuan yılık vaziyette olan küçük bir okul mevcuttur. Bunların dışında bir cami ve Merkez mahalle Çeşmelerine su vermekte kullanılan su depoları bu mahallemizde yer almaktadır. 

 

MOLLAOĞLU MAHALLESİ

 

 

   Köyümüz merkez mahallenin Kabalı Nahiye’si (Bucak Merkezi) ile asfalt bağlantı yolu üzerinde bulunmaktadır. Sinop üzerinden köyümüze doğru gidildiğinde ilk olarak bu mahallemiz sınırlarından girilir. Merkez mahallenin doğusunda yer almakta ve aynı zamanda köyümüzün doğu sınırlarını belirlemektedir. Mahallede GÜNDOĞDU ve YAZICI soyadları vardır. Köyümüzün arazi yapısı açısından en düz arazi yapısına sahip mahallesidir. Mahallenin isminin nereden geldiği hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Mollaoğlu mahallesi; bir ailenin yaşamını sürdürdüğü ve yüz ölçüm olarak yer alan Kantaroğlu mahallesinden sonra; halen yaşamın sürdüğü en küçük mahalledir. Mollaoğlu Mahallesinde Cami, Okul, v.b. bir yapı mevcut değildir. Ancak Merkez mahalleye yakın olması sebebiyle bu gibi ihtiyaçlarını karşılamak ta bir sorun yaşamamaktadır. 

 

ÖSELİ MAHALLESİ

 

 

 

   Öseli Mahallemiz de; Köseli mahallemiz gibi Merkez mahalle’nin batısında yer almaktadır. Köseli mahallemiz ve Merkez Mahalle arasında engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Merkez mahalleye stabilize bir yolla bağlıdır. Öseli adının nereden geldiği bilinmemektedir. Bu mahallemiz de Merkez mahalleye en yakın mahallelerdendir.

 

   Değerli üyelerimiz, mahallelerle ilgili bilgileri toparlarken yeterli kaynak ve kişilere ulaşılamamıştır. Bu nedenle aktarmış olduğum bilgilerde eksikler olduğu aşikardır. Lütfen gördüğünüz eksiklikler ve bilgi paylaşımı için irtibata geçerseniz sevinirim.

 

Editör: Zafer ÖZTÜRK

1

1