Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
Sinop’un Beklenen Raporu Açıklandı
Sinop’ta 8-9 Şubat 2014 tarihleri arasında Sinop Valiliği ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğiyle Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli’nde yapılan çalıştayın sonuç raporu açıklandı.

 

13 Ekim 2014 Pazartesi 17:06

 

Sinop’ta 8-9 Şubat 2014 tarihleri arasında Sinop Valiliği ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğiyle Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli’nde yapılan çalıştayın sonuç raporu açıklandı.

İlk olarak gerçekleşen Kalkınma Çalıştayı raporunda Sinop’un ‘kentleşme, altyapı, sanayi ve enerji, kültür turizm, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık’ alanlarında yapılan çalışmaların sonuçları yer alıyor.

Sonuçlanan Çalıştay raporuna göre ortaya çıkan detayların bazıları şu şekilde:

“Kentleşmede; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı gibi üst ölçekli planlar yerel ihtiyaçları karşılayamamakta. Bundan dolayı bu planların katılımcılık ilkesi çerçevesinde hazırlanması, il bazlı planlama ve kentlerin imar planlarının ve özel amaçlı planların bu bütünlük içerisinde gerekmektedir.

Ulaşımda; il ve kent içi ulaşım sistemlerinin ilin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi ve Sinopluların toplu taşıma araçlarına teşvik edilmesi. Kıyı alanlarının kent ile bütünleşmesinin sağlanması, deniz ulaşımının daha fazla kullanımının teşvik edilmesi.

Sanayi ve enerji alanında ortaya çıkan sonuçlar ise kurulacak nükleer santralin etkilerinin öngörülmemesi, imalat sanayinin dışa bağımlı olması, nitelikli iş gücü eksikliği, lojistik maliyetin yüksek olması, istihdam ve yoksulluk politikalarının kayıt dışı ekonomiye sebebiyet vermesi.

Çok eski bir tarihe sahip olan, doğası, fiziki coğrafyası, tarihi ve kültürel varlıkları açısından oldukça zengin olan Sinop’ta Kültür ve Turizm alanında Alt yapı (fiziki ve sosyal), Turizmin çeşitlendirilmesi, tanıtım ve pazarlamada çalışmaların yapılması yönünde.”

Eğitim ve Sağlık alanında çalıştay sonuçları ise şu şekilde: “Sinop genel eğitim istatistik yönünden Sinop TR82 ve Türkiye ortalamasından iyi durumda. Ancak Mesleki eğitimde okul terk etme oranları Türkiye’de yüzde 6 iken Sinop’ta yüzde 17 olarak açıklandı. Bunun en belirgin özellikleri ise şu şekilde: Erken evlilik, arkadaş ortamı, öğretmenlerle anlaşamama, rehber öğretmen eksikliği, gelir düzeyinin düşük olması, aile yaşantısı olarak belirlendi. Sağlık alanında ise Türkiye’nin en yaşlı ili unvanını taşıyan Sinop’ta kardiyovasküler ve solunum hastalıkları yoğun olarak görülmekte. Çalıştay raporuna göre gerekli altyapı olmadığı için hastalar il dışına sevk edilmekte. Bu alanlarda gerekli yatırımların yapılması ve anjiyografi ve kardiyografi üniteleri ile kazandırılması gerekiyor.”

Tarım ve hayvancılık alanında çalıştaydan çıkan sonuçlara göre: “Sinop’ta hayvancılıkta en iyi kazanç küçükbaş hayvan ve arıcılıktan kazanılıyor. Özellikle kısıtlı tarım alanlarının bulunduğu yerde koyunculuk öne çıkıyor. Öte yandan Su ürünleri ile ilgili olarak yapılan denetimlerde bu sektöre ilişkin olarak ortaya çıkan en büyük problem çalışanların eğitimsiz olması yönünde. Son olarak hidrojen sülfürden dolayı deniz dibinin yüzde 90’lık bölümünde hayat belirtisi bulunmayan Karadeniz’de balıkçığın önemine de dikkat çekiliyor. Bu bağlamda Sinop’a balık hali ve toptan satış merkezi yapılması çıkan sonuçlar arasında.”

Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger Çalıştay raporu ile ilgili açıklama yaptı. Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2014 yılı Şubat ayında birincisini gerçekleştirdiğimiz Sinop Kalkınma Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı ve bugün itibari ile bu kitap ilgili tüm mercilere gönderiliyor. Öncelikle çalıştaya katılan akademisyenler başta olmak üzere tüm akademik düzeydeki arkadaşlara, okuryazar olan Sinop’un bütün kesimlerine gönderiliyor. Bu kitap Sinop’un önümüzdeki on yılını planlamaya mahbup bir çalışmanın ürünü. Bu kitabı ilgili tüm mercilere, Sinop’taki tüm resmi dairelere gönderiyoruz ve Sinop’taki resmi daireler, tüm birimler bundan sonraki yatırımlarını, çalışmalarını bu çalıştayda çıkan netice ile paralel şekilde yürütmeye çalışacaklar. Bizim açımızdan çok önemli, çok verimli bir çalıştay oldu. Bu çalıştayın sonuçları da Sinop’un ortak aklını kullanarak, Sinop’un bu konuda söz söyleme yetkinliğinde olan herkesi bu işin içine katarak ortaya çıkmış bir ürün oldu. Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger konuşmasının sonunda, önümüzdeki on yıl Sinop için çok önemli, Sinop önümüzdeki on yılda her anlamda ikiye katlanacak, ekonomik, nüfus, kentsel, anlamda, ikiye katlayacak. Dolayısı ile savruk ve önceden planlama yapmaksızın yol yürüme değil, bundan sonraki yürüyeceğimiz on yıllık yolu önceden planlayarak, ne yapacağımızı, önümüzü görerek yapmaya çalışıyoruz, çalıştayın asıl temel amacı da buydu.”

 

Kaynak: haber57.com.tr

BİLGİLER
tarafından 13 Ekim 2014 - 17:06 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 120 views kez Okunmuştur.
PAYLAŞ
1
Yorum yapın

Yorum yapma kapalı.


1